Tarieven (2019)

Een begeleiding van 60 minuten in de praktijk kost € 85,00.
Een begeleiding van 60 minuten op locatie kost € 95,00.
Voor de reiskosten wordt er € 0,19 per kilometer in rekening gebracht. Dit geldt voor afspraken buiten de bebouwde kom van de gemeente Baarn.

De kosten voor leertherapie en supervisie kun je opvragen bij de praktijk. Deze zijn afhankelijk van de begeleiding, de locatie en of er een (proef)cliënt aanwezig is.

De kosten voor de workshops en gastcolleges zijn afhankelijk van de vraag, de groep en het aantal bijeenkomsten.

Als je niet kunt komen

Het kan gebeuren dat je niet op de afspraak kunt komen. Geef dit dan 24 uur van te voren door. Gebeurt dit niet, dan kan de tijd in rekening gebracht worden. De hoogte van de rekening is afhankelijk van de verloren tijd.

De betalingsvoorwaarde

Het rekeningnummer is NL71 INGB 0005064567 t.n.v. Praktijk voor Haptonomie in Baarn. Wil je er voor zorgen dat het bedrag uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op de rekening staat.