Toen ik kennis maakte met het haptotherapie wist ik direct: Dit is het werk dat ik wil doen. Ik wist alleen niet dat het bestond. Haptonomie gaat voor mij over thuis komen bij jezelf.

Ik ben Benina Nijhof, ik ben geboren in 1973 en moeder van drie geweldige mensen. Ik geniet van mijn werk en wil je graag begeleiden.

Ik vind het boeiend om me te verdiepen en mijn kennis uit te breiden over hoe de mens in elkaar steekt. Het fascineert en intrigeert me wat maakt dat iemand doet zoals hij doet.

Mijn wijze van begeleiden:
Met liefde, enthousiasme, humor en betrokkenheid begeleid ik je bij je proces van bewustwording en ontwikkeling. Creatief en intuïtief stem ik de begeleiding daar op af. Ik houd daarbij rekening met je hulpvraag of klachten, de situatie en het moment. Ik wil graag dat jij je op je gemak voelt. Zo kun je jezelf het beste ontwikkelen.
Cliënten ervaren mij als oprecht, duidelijk en betrokken.

Ik heb me ontwikkeld van agogisch werker (1992) tot hbo Z-verpleegkundige (1995).

Na mijn kennismaking met haptonomie heb ik de post HBO opleiding tot haptotherapeut (2007) gevolgd. Daarna heb ik mij gespecialiseerd en ben ik opgeleid tot haptotherapeut voor het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders (2008).

Ik zit samen met Astrid van Wakeren, Yvonne Snertring, Jeanette Pierik in een intervisiegroep. Elk kwartaal ontmoeten wij elkaar en bespreken we onze rol en verantwoordelijkheid als haptotherapeut en casussen. Ik ben aangesloten bij de vakgroep Haptonomie van het NVPA. Daar leren wij van gasten en van elkaar.

Naast de haptonomie ben ik ook geïnteresseerd in andere zienswijze en begeleidingsvormen.

In 2007:
Cursus Individuele familieopstellingen.

In 2008:
Cursus EMDR.
Post HBO Module “DSM 4 in de praktijk”.

In 2010:
Nascholing rouwverwerking bij kinderen, jongeren en hun ouders.
Nascholingsdagen Focussen, bewegen en aanraken.

In 2013:
Verdiepingsdagen “EMDR, het wonder van het zichzelf genezend brein”.

In 2014:
Vakgroepbijeenkomst over “De kenmerken van- en begeleiding bij Burn-out”.

In 2015:
Vakgroepbijeenkomst over “Trauma en de gevolgen daarvan voor hechtingsrelaties van mensen”.

In 2016:
Vakgroepbijeenkomst over “Hooggevoeligheid”.
Studiedag over “Verschillen man/vrouw: (hoe) doet het er toe in onze praktijk?”
Studiejaar Medische Basiskennis, Stichting Hoger Onderwijs Nederland.

In 2017:
Studiedag over “De invloed van diversiteit”.

In januari 2006 ben ik met De praktijk voor Haptonomie begonnen en tot op de dag van vandaag doe ik mijn werk met veel plezier.
Ik begeleid volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking plus hun begeleiders. Sinds maart 2008 werk ik als haptotherapeut met kinderen, jongeren en hun ouders. Vanaf die tijd werk ik ook als EMDR therapeut.
Haptotherapie en EMDR vullen elkaar bijzonder goed aan. Met haptotherapie werken we in het hier en nu en met de EMDR verwerken we het verleden.

Ik heb van maart 2008 tot maart 2011 als freelance haptotherapeut voor kinderen, jongeren en volwassenen gewerkt bij Synergos, De Nederlandse vakopleiding voor Haptonomie en praktijk in Amersfoort.
In januari 2011 ben ik als freelance haptotherapeut begonnen bij re-Activate, Specialistische GGZ zorg en re-integratie in Hilversum. Ik heb daar tot augustus 2013 gewerkt.

Ik heb 19 jaar gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking van alle verschillende niveaus. Ik heb gewerkt met mensen met meervoudig complexe gehandicaps, ernstige gedragsproblematiek en autisme. Deze begeleiding en verzorging gaf ik bij het wonen, op de dagbesteding en bij de logeerhuizen.
Van juli 1990 tot april 2009 heb ik dit werk gedaan. Ik heb in die periode ook leerlingen en stagiaires begeleid

Lesgeven

Ik heb gastcollege gegeven aan derdejaars studenten van de Master Psycho Motorische Therapie van de Hogeschool Utrecht en aan derdejaars studenten van de opleiding Klinische Psychologie van de Hogeschool Amsterdam.
Ook voor het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) midden Nederland, Richting welzijn in Hilversum, heb ik enkele gastlessen verzorgd.

Sinds maart 2013 ben ik extern leertherapeut en supervisor voor Synergos, de Nederlandse vakopleiding Haptonomie. Ik vind het super leuk om studenten te helpen zichzelf te ontwikkelen en zich het vak eigen te maken.

Sinds 2008 ben ik lid van het NVPA, het Nederlands Verbond voor Psychologe, psychosociaal therapeuten en Agogen.
Sinds 2011 sta ik ingeschreven bij het RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Sinds 2017 sta ik ingeschreven bij het SCAG, een geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg.

Ik ben als kinderhaptotherapeut gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders.
Door mijn jarenlange ervaring in het begeleiding van mensen met een verstandelijke beperkingen ben ik ook gespecialiseerd in dit vakgebied.

Ik werk samen met verschillende andere disciplines zoals collega haptotherapeuten, een homeopaat, fysiotherapeuten, EMDR-therapeuten, traumatherapeuten en lichaamsgerichte therapeuten .

Daar waar nodig heb ik overleg met je huisarts, de Arbo-arts, de psychiater of psycholoog of een andere behandelaar.

Contact

Neem contact op als je wilt dat ik je help.

Ik begeleid je met warmte en humor.
Contact