Hoe zit het met vergoedingen?

Haptotherapie valt onder de alternatieve zorg. Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel de haptotherapie. Je kunt de rekening declareren bij je zorgverzekering. Afhankelijk van je aanvullende verzekering heb je recht op een (gedeeltelijke) vergoeding.  Voor informatie over je vergoeding kun je je zorgverzekeraar raadplegen.

De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) en de stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).
In bepaalde gevallen is er bij indicatie door de CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) vergoeding vanuit de AWBZ mogelijk.

Sommige werkgevers en uitkeringsinstanties zijn bereid een deel van de kosten voor hun rekening te nemen.