Tarieven (2021)

Een begeleiding van 60 minuten in de praktijk kost € 85,00.
Een begeleiding van 60 minuten op locatie kost € 100,00.
Voor de reiskosten wordt er € 0,19 per kilometer in rekening gebracht. Dit geldt voor afspraken buiten de bebouwde kom van de gemeente Baarn.

De kosten voor leertherapie en supervisie kun je opvragen bij de praktijk. Deze zijn afhankelijk van de begeleiding, de locatie en of er een (proef)cliënt aanwezig is. De kosten van leertherapie en supervisie komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering.

De kosten voor de workshops en gastcolleges zijn afhankelijk van de vraag, de groep en het aantal bijeenkomsten.

Als je niet kunt komen

Het kan gebeuren dat je onverwachts niet op de afspraak kunnen komen. Geef dit op werkdagen 24 uur van tevoren door. Voor afspraken op maandag kun je van tevoren tot uiterlijk de vrijdagmiddag 12:00 afzeggen. Zeg je te laat af, dan wordt de ingeplande tijd in rekening gebracht.

De betalingsvoorwaarde

Het rekeningnummer is NL71 INGB 0005064567 t.n.v. Praktijk voor Haptonomie in Baarn. Wil je er voor zorgen dat het bedrag uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum op de rekening staat.